ООО «Логолайн» Палеты Уголь Дрова
ООО ТК ЛОГОЛАЙН

Украина, Киев, 08-131
ул. Малая окружная, 10/1
Телефон: +38 044 206-36-72
LOGOLINE-EUROPE SPZOO

Polska, Warszawa, 00-427
Dmochowskiego 4/2,
tel +48 222 08-56-62
Main Offers Services Information Sitemap Contact us Русский Украинский Английский Польский Немецкий Французкий Итальянский Чешский Словацкий

Предложения

Skupina spoločstí Logoline poskytuje veľkoobchdnú ponuku domácich palivových peliet do EU. Hlavný rozdiel od priemyselných palivových peliet je nízky obsah popola, a spravidla, menší priemer peliet: môžu byť použité v priemysle pelety s priemerom 8 mm a viac, spotrebiteľské pelety pro domácnosť majú priemer 6 mm.
Skupina spoločností Logoline predáva priemyselné drevené pelety do EU. Rozdielom priemyselných peliet od domácich je vyšší obsah popola, spravidla väčšie priemer peliet a samozrejme nižšia cena. V výrobe priemyselných peliet môže byť použitá odpadová ihličnatá drevovina a tvrdé drevo, semená alebo slama.

Information

Spravidla palivové pelety sú vyrobéne z odpadu drevospracujúceho priemyslu. Pri výrobe vysoko kvalitných brikiet sa nepoužívajú lepiace spojiva alebo prímesi. Briketovanie prebieha pod pôsobením prírodného lignínu, obsiahnutá v dreve. Briketovanie je vyrvarované v tlaku predbežne pripravené drevoviny pri zvýšenej teplote.

Moderná technológia výroby dreveného uhlia je v pricese pyrolýzy drevoviny. Pyrolýza je tepelný rozklad dreva bez prístupu alebo s obmedzeným prístupom kyslíka.
Proces rozkladu dreva (pyrolýza) dochadza v dôsledku vykurovania dreva v plynovej atmosfére s nízkým obsahom kyslíka a sa všeobecne vykonáva v uzavretej nádobe (retort), sa zahrieva cez cteny. V retortu je rúrka (hrdlo) pre výstup vzniklých svietiplynu, d´alej sa teito plyny kondenzujú a spalujú.
© 2008. ООО «Логолайн» expeditor.com.ua
Main | Offers | Services | Information | Sitemap | Contact us